Resources

Submissions to the Disability Royal Commission closed on 31 December 2022.

The Royal Commission is now preparing its final report, which is due by 29 September 2023.

If you have a question about your submission or another legal problem, e.g., the NDIS, discrimination or housing, please Contact us for free, independent legal support.

Your Story Disability Legal Support (Your Story) will continue to provide information, legal advice and referrals in 2023.

Read more about the free supports available.

Displaying item 1 - 33 of 33 results
 • Do you have a disability or care for someone who does? Do you have a legal problem?

  This brochure is about Your Story Disability Legal Support. It explains who we are, how we can help and what the Disability Royal Commission is about.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

 • Your Story Disability Legal Support - We are a free legal service for people with disability.

  This brochure is about Your Story Disability Legal Support. It explains who we are, how we can help and what we can help you with.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

  Language: English,

 • Your Story Disability Legal Support - We are a free legal service for people with disability - Easy English

  This brochure is about Your Story Disability Legal Support. It explains who we are, how we can help and what we can help you with.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

  Language: English,

 • Sharing Your Story with the Disability Royal Commission —Video (Auslan)

  A short video (1min 38 sec) introducing Your Story Disability Legal Support - a free, independent legal service, supporting support people to share their story with the Disability Royal Commission.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • مشاركة قصتك الدعم القانوني للإعاقة - العربية

  يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة أحياناً للأذى، أو المعاملة السيئة، أو رفض المساعدة أو الاستغلال .

  هذا خطأ تم إنشاء اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإعاقة للتعامل مع الأم ر .

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: العربية [Arabic],

 • विकलांगता शाही आयोग के साथ अपनी कहानी साझा करना

  कभी-कभी विकलाांगता-ग्रस्त लोगोां को आहत वकया गया है, उनके साथ बुरा व्यिहार वकया गया है, सहायता देने से मना वकया गया है या उनका फायदा उठाया गया है।

  यह गलत है और इसके वलए विकलाांगता राजकीय आयोग का गठन वकया गया है।

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: हिन्दी [Hindi],

 • 与残疾人皇家委员会分享您的故事

  残障人士有 时 会受到 伤 害、被 恶 劣 对 待、 求 援无果 或被利用。

  这是错误的,残障人士皇家委员会的成立就是为了调查此类情况。

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: 官话 [Mandarin, Simplified Chinese],

 • Pagbabahagi ng Iyong Kwento sa Disability Royal Commission

  Kung minsan ang mga taong may kapansanan ay nasasaktan, tinatrato nang hindi mabuti, tinatanggihan ng tulong o pinagsasamantalahan.

  Ito ay hindi tama at ang Disability Royal Commission ay itinatag upang tingnan ang mga bagay na ito.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tagalog [Filipino],

 • Chia sẻ câu chuyện của bạn với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật

  Đôi khi những người khuyết tật bị tổn thương, bị đối xử tệ bạc, bị từ chối giúp đỡ hoặc bị lợi dụng.

  Điều này này là sai trái và Ủy ban Hoàng gia Người Khuyết tật đã được thành lập để xem xét điều này.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tiếng Việt [Vietnamese],

 • How to use Your Story Disability Legal Support—Easy English guide

  This guide is written in easy English (simplified language) making it suitable for people with low literacy or where English is not their first language. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

  Language: English,

 • What is the Disability Royal Commission? Easy English guide

  This easy English guide is about the Disability Royal Commission. It is written in easy English (information written in an easy to read way) making it suitable for people with low literacy or for whom English is not their first language.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

  Language: English,

 • Your Story Disability Legal Support—Easy English guide

  This fact sheet is about Your Story Disability Legal Support. It is written in easy English (information written in an easy to read way) making it suitable for people with low literacy or for whom English is not their first language.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Brochure

  Language: English,

 • Worried about sharing your story with the Disability Royal Commission?

  Watch our short video on how to get free legal advice on options to share your story safely.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • هل أنت قلق من مشاركة قصتك مع الهيئة الملكية للإعاقة؟

  قد تشعر بالقلق أنك إذا حكيت قصتك للجنة الملكية المعنية بشؤون الإعاقة، فسيعرف شخص ما بالأمر، وسيتم إيذائك أو تتعرض للضرر في المكان الذي تعيش أو تدرس أو تعمل به، أو لا تحصل على الخدمات التي تحتاجها.

  كل هذا ضد للقانون، وهناك خطوات يمكنك أن تأخذها.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: العربية [Arabic],

 • क्या आप विकलांग रॉयल कमीशन के साथ अपनी कहानी साझा करने को लेकर चिंतित हैं?

  आपको इस बात की चिंता हो सकती है कि यदि आप विकलांगता राजकीय आयोग के साथ अपनी कहानी साझा करते करते/करती हैं, तो किसी को पता चल जाएगा, और इसके कारण आप जहाँ पढ़ाई, निवास या काम करते/करती हैं वहाँ आपको आहत या वंचित किया जाएगा अथवा आपको अपनी आवश्यकता की सेवाएँ प्राप्त करने से बाधित किया जाएगा।

  यह गैर-कानूनी है और आप कदम उठा सकते/सकती हैं।

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: हिन्दी [Hindi],

 • 您是否担心与残疾皇家委员会分享您的故事?

  您可能担心,如果您向残障人士皇家委员会分享了您的故事, 会被别人发现您可能因此在您居住、学习或工作的地方 受到伤害或陷入不利境地, 或者您无法再获得需要的服务。

  这是违法的,并且您可以采取措施。

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: 官话 [Mandarin, Simplified Chinese],

 • Bạn có lo lắng về việc chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật không?

  Quý vị có thể lo là, nếu chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia Người khuyết tật, thì ai đó sẽ biết, và quý vị sẽ bị hại hoặc gặp bất lợi ở nơi mình sống, học tập hoặc làm việc, hoặc sẽ ngừng lại việc tham gia các dịch vụ mà quý vị cần.

  Điều này là phạm pháp, và quý vị có thể thực hiện các bước sau.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tiếng Việt [Vietnamese],

 • Nag-aalala ka ba tungkol sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Disability Royal Commission?

  Baka nag-aalala ka na kung ibabahagi mo ang iyong kuwento sa Disability Royal Commission ay malalaman ito ng ibang tao, at ikaw ay masasaktan o madedehado sa iyong tinitirhan, pinapasukang paaralan o trabaho, o mahihinto ang iyong pag-access sa mga serbisyong kailangan mo.

  Ang ganIto ay labag sa batas, at may mga hakbang na maaari mong gawin.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tagalog [Filipino],

 • Are you going to be a witness?

  A witness is a person who will share their story at a public hearing.

  This factsheet explains what happens when a person is a witness at the Disability Royal Commission.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Can I name names?

  Are you choosing to tell your story to the Disability Royal Commission? Do you want to use the name of the organisation or a person when you tell your story? Read this factsheet to understand the law and your options. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Can I share my story with the Disability Royal Commission?

  Are you a person with disability? Have you been hurt, treated badly, refused help or taken advantage of? Do you want to share your story with the Disability Royal Commission? Has someone been appointed to make decisions for you? This factsheet is about ways you can share your story. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • How am I protected if I receive a notice to produce?

  Have you received a notice to produce from the Disability Royal Commission? This factsheet is about what it means if you get a ‘notice to produce’, and the legal protections it gives you. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • How am I protected in a private session?

  A private session is a way to share your story in a confidential meeting with a commissioner from the Disability Royal Commission. This factsheet explains what legal protections a private session offers. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Legal support to engage with the Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability

  Do you want to share your story with the Disability Royal Commission? Do you need legal support? This factsheet is about how you can share your story and where you can get free, independent legal advice and support. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Protecting your story when you share it with the Disability Royal Commission

  Do you want to share your story with the Disability Royal Commission? This factsheet is about what the law says about sharing your story and naming an organisation or other people. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Referral Form to Your Story Disability Legal Support

  This referral form is for professionals working with people with disability. Use this form to refer your clients to Your Story Disability Legal Support for free, independent legal advice to safely engage with the Disability Royal Commission. You must secure your client’s consent before you refer them to our service. A completed referral form should be sent to: YourStoryDisability@legalaid.qld.gov.au 

  Audience: For organisations |

  Publication type: Other

  Language: English,

 • Video series: Your story matters

  Your Story Disability Legal Support staff answer frequently asked questions about the Disability Royal Commission and how to access free support to share your story or someone else’s.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English,

 • What do the confidentiality amendments mean for my client?

  This factsheet provides information about the new legislative protections for people giving confidential information to the Disability Royal Commission. It explains what the changes are, how they apply and how Your Story Disability Legal Support can help. 

  Audience: For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Who can share a story with the Disability Royal Commission?

  Do you know or support a person with disability who has experienced (or is experiencing) violence, abuse, neglect or exploitation? Unsure how to share this story with the Disability Royal Commission? This factsheet is about who can share a story with the Disability Royal Commission. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Why use the Your Story Legal Referral Checklist

  This guide provides more information about why you would use the legal referral checklist and provides some brief explanations on the common legal issue that Your Story can advise on. 

  Audience: For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Will I get into trouble for sharing my story with the Disability Royal Commission?

  This factsheet is about ways to share your story with the Disability Royal Commission when you are worried about the consequences of sharing the story. You might know about a person with disability who has been hurt, treated badly, refused help or taken advantage of. If you are afraid you or another person might be punished for what you share, contact Your Story Disability Legal Support before you share your story with the Disability Royal Commission. 

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Factsheet

  Language: English,

 • Your Story Disability Legal Support— A3 poster

  This A3 poster is recommended for print purposes. 

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Poster

  Language: English,

 • Your Story Legal Referral Checklist

  This checklist is for professionals working with people with disability. It can be used at any stage to identify if your client should consider getting legal advice before sharing their story with the Disability Royal Commission. 

  Audience: For organisations |

  Publication type: Other

  Language: English,

Order resources

If you would like to order some of our resources, please use the below form.

Order form