Bạn có lo lắng về việc chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật không?

Transcript

Bạn có lo lắng về việc chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật không?

Quý vị có thể lo là, nếu chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia Người khuyết tật, thì ai đó sẽ biết, và quý vị sẽ bị hại hoặc gặp bất lợi ở nơi mình sống, học tập hoặc làm việc, hoặc sẽ ngừng lại việc tham gia các dịch vụ mà quý vị cần.

Điều này là phạm pháp, và quý vị có thể thực hiện các bước sau.

Để được hỗ trợ pháp lý miễn phí vui lòng liên hệ Your Story Disability Legal Support số 1800 77 1800 hoặc truy cập trang mạng www.yourstorydisabilitylegal.org.au.

[Kết thúc]

 

Publication date: 17/11/2023
Publication type: video
Language: Tiếng Việt [Vietnamese],