Videos

Displaying item 0 - 32 of 32 results
 • Sharing Your Story with the Disability Royal Commission —Video (Auslan)

  A short video (1min 38 sec) introducing Your Story Disability Legal Support - a free, independent legal service, supporting support people to share their story with the Disability Royal Commission.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • مشاركة قصتك الدعم القانوني للإعاقة - العربية

  يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة أحياناً للأذى، أو المعاملة السيئة، أو رفض المساعدة أو الاستغلال .

  هذا خطأ تم إنشاء اللجنة الملكية المعنية بشؤون الإعاقة للتعامل مع الأم ر .

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: العربية [Arabic],

 • विकलांगता शाही आयोग के साथ अपनी कहानी साझा करना

  कभी-कभी विकलाांगता-ग्रस्त लोगोां को आहत वकया गया है, उनके साथ बुरा व्यिहार वकया गया है, सहायता देने से मना वकया गया है या उनका फायदा उठाया गया है।

  यह गलत है और इसके वलए विकलाांगता राजकीय आयोग का गठन वकया गया है।

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: हिन्दी [Hindi],

 • 与残疾人皇家委员会分享您的故事

  残障人士有 时 会受到 伤 害、被 恶 劣 对 待、 求 援无果 或被利用。

  这是错误的,残障人士皇家委员会的成立就是为了调查此类情况。

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: 官话 [Mandarin, Simplified Chinese],

 • Pagbabahagi ng Iyong Kwento sa Disability Royal Commission

  Kung minsan ang mga taong may kapansanan ay nasasaktan, tinatrato nang hindi mabuti, tinatanggihan ng tulong o pinagsasamantalahan.

  Ito ay hindi tama at ang Disability Royal Commission ay itinatag upang tingnan ang mga bagay na ito.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tagalog [Filipino],

 • Chia sẻ câu chuyện của bạn với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật

  Đôi khi những người khuyết tật bị tổn thương, bị đối xử tệ bạc, bị từ chối giúp đỡ hoặc bị lợi dụng.

  Điều này này là sai trái và Ủy ban Hoàng gia Người Khuyết tật đã được thành lập để xem xét điều này.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tiếng Việt [Vietnamese],

 • Disability Royal Commission – What’s next?

  This webinar is about what we learnt from those who shared their stories, where the Disability Royal Commission is up to, and what happens next, what supports are available for people during this challenging time, how the inquiry might achieve better outcomes for First Nations communities and what we hope to see in the final report.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • What is the NDIS Independent Expert Review?

  This webinar is about the Independent Expert Review (IER) program, the IER process, how to participate in the IER and how to access support.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Worried about sharing your story with the Disability Royal Commission?

  Watch our short video on how to get free legal advice on options to share your story safely.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • هل أنت قلق من مشاركة قصتك مع الهيئة الملكية للإعاقة؟

  قد تشعر بالقلق أنك إذا حكيت قصتك للجنة الملكية المعنية بشؤون الإعاقة، فسيعرف شخص ما بالأمر، وسيتم إيذائك أو تتعرض للضرر في المكان الذي تعيش أو تدرس أو تعمل به، أو لا تحصل على الخدمات التي تحتاجها.

  كل هذا ضد للقانون، وهناك خطوات يمكنك أن تأخذها.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: العربية [Arabic],

 • क्या आप विकलांग रॉयल कमीशन के साथ अपनी कहानी साझा करने को लेकर चिंतित हैं?

  आपको इस बात की चिंता हो सकती है कि यदि आप विकलांगता राजकीय आयोग के साथ अपनी कहानी साझा करते करते/करती हैं, तो किसी को पता चल जाएगा, और इसके कारण आप जहाँ पढ़ाई, निवास या काम करते/करती हैं वहाँ आपको आहत या वंचित किया जाएगा अथवा आपको अपनी आवश्यकता की सेवाएँ प्राप्त करने से बाधित किया जाएगा।

  यह गैर-कानूनी है और आप कदम उठा सकते/सकती हैं।

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: हिन्दी [Hindi],

 • 您是否担心与残疾皇家委员会分享您的故事?

  您可能担心,如果您向残障人士皇家委员会分享了您的故事, 会被别人发现您可能因此在您居住、学习或工作的地方 受到伤害或陷入不利境地, 或者您无法再获得需要的服务。

  这是违法的,并且您可以采取措施。

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: 官话 [Mandarin, Simplified Chinese],

 • Bạn có lo lắng về việc chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật không?

  Quý vị có thể lo là, nếu chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia Người khuyết tật, thì ai đó sẽ biết, và quý vị sẽ bị hại hoặc gặp bất lợi ở nơi mình sống, học tập hoặc làm việc, hoặc sẽ ngừng lại việc tham gia các dịch vụ mà quý vị cần.

  Điều này là phạm pháp, và quý vị có thể thực hiện các bước sau.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tiếng Việt [Vietnamese],

 • Nag-aalala ka ba tungkol sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Disability Royal Commission?

  Baka nag-aalala ka na kung ibabahagi mo ang iyong kuwento sa Disability Royal Commission ay malalaman ito ng ibang tao, at ikaw ay masasaktan o madedehado sa iyong tinitirhan, pinapasukang paaralan o trabaho, o mahihinto ang iyong pag-access sa mga serbisyong kailangan mo.

  Ang ganIto ay labag sa batas, at may mga hakbang na maaari mong gawin.

  Audience: For people with disability | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: Tagalog [Filipino],

 • Disability and police complaints: Your rights and remedies in NSW

  This webinar is about what to do if you have had problems interacting with police in New South Wales. The speakers are lawyers from the Legal Aid NSW Human Rights Team, who talk about laws and complaints processes. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Disability Royal Commission countdown: Private sessions 101

  This webinar is about private sessions with the Disability Royal Commission. The speakers are from Your Story Disability Legal Support, Blue Knot Foundation and People with Disability Australia. Please note that registration for private sessions has now closed. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Family Advocacy Q&A with Your Story Disability Legal Support

  This webinar is in a question-and-answer format. It talks about how Your Story can support people to safely share their stories with the Disability Royal Commission. This webinar is hosted by Family Advocacy and includes captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Fearless and fabulous: Celebrating the disability community

  This webinar is a panel discussion celebrating the disability community. The main speakers are a comedian who was born with a rare condition causing short stature; a carer and lawyer; and a disability advocate. They talk about inclusion and the Disability Royal Commission. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Harmony Week 2022: Multicultural stories matter

  This webinar is about supporting people with disability from multicultural communities. The main speaker is a woman with disability, who has a multicultural background and works with the National Ethnic Disability Alliance. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Hearing queer voices at the Disability Royal Commission

  This webinar is about how LGBTQIA+ communities can contribute to the Disability Royal Commission. The main speaker is a young queer, non-binary trans woman with disability, who talks about sharing their story. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • International Day of People with Disability 2020 - panel discussion

  This webinar is a panel discussion with four guest speakers. They are members of the Your Story Advisory Group and share what it’s like to live with invisible disabilities. This webinar includes captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • It’s safer to share your story: Webinar for people with disability and their supporters

  This webinar is about privacy protections for people sharing stories with the Disability Royal Commission. The speakers are lawyers from Your Story Disability Legal Support. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Multiculturalism and disability

  This webinar is about supporting people with disability from multicultural communities. The speakers are a Vietnamese Chinese-Australian person with disability and advocate; a multicultural community leader; and a disability discrimination lawyer. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • National Carers Week: Our stories matter too!

  This webinar is about carers and how they contribute to our communities and the Disability Royal Commission. There are three speakers, who talk about their experiences caring for family members with disability. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Navigating the NDIS

  This webinar is about the National Disability Insurance Scheme (NDIS). The main presenter is a lawyer from the Legal Aid NSW NDIS team. She talks about how to get onto the NDIS, how to prepare for a plan review, what to do if you don’t agree with a decision, and where to get support. This webinar is about laws that apply in all states and territories of Australia. It includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Safety, gender and disability: Are we getting it right?

  This webinar is about safety, gender and disability. The main speakers are two female advocates with disability, one of whom is also a domestic violence survivor. They talk about what can be done to make Australia safer and more inclusive of women, girls, feminine-identifying, trans, intersex and non-binary people with disability. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Video series: Your story matters

  Your Story Disability Legal Support staff answer frequently asked questions about the Disability Royal Commission and how to access free support to share your story or someone else’s.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters | For organisations |

  Publication type: Video

  Language: English,

 • Wanted: Meaningful employment for Autistic people

  This webinar is about autism and employment. The main speakers are two Autistic women, who are also advocates for the Autism community. They talk about what needs to change to make workplaces better for Autistic people. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Who decides? Guardianship and administration in Queensland

  This webinar is about the guardianship system in Queensland. The main presenter is a lawyer from Queensland Advocacy for Inclusion. He talks about guardianship law in Queensland, how guardianship orders are made and reviewed, and more. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Working together with Your Story Disability Legal Support

  This webinar is hosted by Legal Aid NSW. It’s about how Your Story can work with community workers to support people to share their stories with the Disability Royal Commission. The main speaker is a lawyer from Your Story. This webinar includes Auslan interpreters and live captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Your Story Disability Legal Support and the Disability Royal Commission

  This webinar is hosted by Legal Aid NSW for community workers. The main speaker is a lawyer from Your Story Disability Legal Support. She talks about the support Your Story can provide, and common concerns and questions raised by people wanting to share their stories with the Disability Royal Commission. This webinar includes captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

 • Your Story monthly webinar series: COVID-19, disability and me

  This webinar is about COVID-19’s impact on people with disability and their families. The speakers are a Your Story Advisory Group member who was a lived-experience witness at the Disability Royal Commission; a Your Story lawyer who is also a carer and person with disability; and a Legal Aid NSW lawyer who cares for family members with disability. This webinar includes Auslan interpreters and captions.

  Audience: For people with disability | For carers and supporters |

  Publication type: Video

  Language: English, Auslan [English],

Order resources

If you would like to order some of our resources, please use the below form.

Order form